مبانی آتش نشانی؛ خاموش کننده های دستی

به گزارش کلوب آگهی، خاموش کننده ها برای استفاده در شرایط اضطراری با هدف به اینکه بتوانند در مراحل اولیه آغاز آتش سوزی ازگسترش آن جلوگیری وآتش را اطفاء کنند ساخته شده اند.خاموش کننده ها دراندازه های مختلف که تا 14 کیلو بصورت پرتابل

مبانی آتش نشانی؛ خاموش کننده های دستی

مبانی آتش نشانی (خاموش نماینده های دستی)

1-2 - تعریف خاموش نماینده

خاموش نماینده ها برای استفاده در شرایط اضطراری با هدف به اینکه بتوانند در مراحل اولیه آغاز آتش سوزی ازگسترش آن جلوگیری وآتش را اطفاء نمایند ساخته شده اند.

خاموش نماینده ها درمقدار های مختلف که تا 14 کیلو بصورت پرتابل(قابل حمل) وانواع بزرگتر آن بعلت ازدیاد وزن درجای مشخصی نصب و یا برروی چرخ قرار گرفته است وازاین دستگاهها با توجه به ظرفیت مواد داخل آنها می توان در حریقهای کوچک استفاده نمود. طرز کار خاموش نماینده ها با هم فرق می نمایند، لاکن عموماً از یک تکنیک و شیوه بخصوص پیروی کرده وبه یک منظور خاص ساخته شده ونتیجه کار آنها تفاوت چندانی ندارند.

2- 2-انواع خاموش نماینده ها

1-خاموش نماینده محتوی آب

2-خاموش نماینده محتوی کف

3-خاموش نماینده

4-خاموش نماینده محتوی گاز

5-خاموش نماینده محتوی مایعات تبخیر شونده (هالوژنه)

3-2- تأمین فشار درخاموش نماینده ها

1-فشار(گاز) حاصل از واکنش 2 ماده شیمیائی

2-فشار یک گاز بی اثر از قبیل (CO2 یا N2) در داخل فشنگی

3-فشار هوا(ازطریق کمپرسور) با سیلندر هوا

4-فشار درونی ماده خاموش نماینده

4-2 -خاموش نماینده های محتوی آب

جهت اطفاء حریقهای ناشی از مواد قابل احتراق معمولی مانند: (چوب، کاغذ، پلاستیک، لاستیک) گروه A (خشک) استفاده می گردد این مواد برای اطفاء ضروری است حرارتشان کاسته گردد یا به عبارتی خنک شوند که این امر معمولاً با تاثیر آب یا محلولهای آبی انجام می گردد، اغلب حریقهای مربوط به منازل ازگروه A هستند وبهترین، کاربردی ترین واقتصادی ترین ماده خاموش نماینده هم در اینگونه موارد آب است، چنانچه خاموش نماینده های آبی درکنار تاسیسات الکتریکی مورد استفاده قرار گیرند جریان آب وتماس با تاسیسات الکتریکی می تواند یک شوک الکتریکی شدید اعمال نماید. خاموش نماینده های آبی در دو نوع بصورت ذیل وجود دارند.

5-2-خاموش نماینده های محتوی آب وگاز

محلول موجود در سیلندر2/3 آب خالص وبرای فشار مورد نیاز از گاز CO2 (کربنیک) در داخل فشنگی استفاده می گردد، جهت جلوگیری از زنگ زدگی داخل سیلندر را با لایه نازکی از پلاستیک یا ماده ضد زنگ می پوشانند. خاموش نماینده های آب وگاز عموماً غیر قابل کنترل می باشند و ازاین خاموش نماینده در جهت اطفاء حریقهای از نوع گروه A(خشک) استفاده می گردد.

1-بدنه اصلی

2-سیلندر گاز کربنیک(فشنگی)

3-لوله خارج نماینده

4-نازل

5-کفه ومیله ضربه

6-درب پوش اصلی

جهت جلوگیری از یخ زدگی در نقاط سردسیر باید اندازهی ضد یخ در محلول اضافه نمائیم، جهت کارکرد با دستگاه ابتدا باید ضامن را کشید وبا ضربه وارد نمودن به کفه ضربه باعث سوراخ شدن صفحه فلزی بالای سیلندر گاز شده (فشنگی)، ودستگاه بلافاصله تحت فشار قرار گرفته وآماده به کار می باشد.

آزمایش ماهانه خاموش نماینده آب وگاز

1-هر سه ماه یکبار درپوش را باز کرده وفشنگی گاز را از محزن اصلی جدا می کنیم.

2-فشنگی را وزن کرده درصورتیکه بیش از 10% از وزن آن کم شده باشد آن را شارژ می نمائیم.

3-درصورت کم بودن محلول (آب) به آن آب اضافه می کنیم تا2/3 مخزن.

4-بدنه، کفه، میله ضربه، سوزن، واثر خروجی را کاملاً بازدید می نمائیم.

آزمایش سالانه

در صورت امکان سالی یکبار دریک حریق آموزشی ازخاموش نماینده استفاده و آن را شارژ می کنیم.

آزمایش بدنه

بدنه خاموش نماینده باید هر 2 تا 5 سال یکبار با فشار معینی(حدوداً 3 الی 4 برابر زمان شارژ) به وسیله کارخانه سازنده تحت فشار قرار گیرد تا از سلامت بودن آن اطمینان بدست آید.

6-2- خاموش نماینده آب وهوا

مواد اطفائی این دستگاه آب خالص وبرای فشار مورد نیاز از هوا بطریقه کمپرسور استفاده می گردد، چون بدنه این سیلندر دائماً تحت فشار واقع شده است. باید مقاومتی برابر با حدود (PSI) 600 پوند بر اینچ مربع داشته باشد ودرحالت شارژ فشار آن بین 150- 60(PSI) می باشد این خاموش نماینده قابل کنترل است وجهت اطفاء حریقهای از نوع گروه A (خشک) استفاده می گردد، بعلت اینکه این دستگاه دائماً تحت فشار می باشد بر روی آن فشار سنج نصب شده که دو کار انجام می دهد.1-فشار داخل سیلندر را نشان می دهد

2-درصورتیکه فشار دستگاه به هر عللی افزایش یابد فشار سنج از هم پاشیده وفشار آن تخلیه می گردد.

1- بدنه اصلی

2- لوله خروجی (داخلی)

3- نازل

4- شیلنگ لاستیکی

5- اهرم شیر

6- دستگیره

7- فشار سنج

8- ضامن

در ضمنً جهت جلوگیری از زنگ زدگی، بدنه این خاموش نماینده ازداخل با لایه ای از جنس پلاستیک نازک و یا ضد زنگ پوشیده می گردد وطریقه عملیات با دستگاه به این طریق است که ابتدا ضامن را کشیده وبا یک دست خاموش نماینده وبا دست دیگر لوله را گرفته وبا فشار بر روی اهرم، خروجی خاموش نماینده باز وماده داخل به محل مورد نظر راهنمایی می گردد.

آزمایش ماهانه : با بازدید به وسیله فشار سنج شرایط خاموش نماینده آنالیز

آزمایش سالانه: با ایجاد حریق آموزشی مصرف و مجدداً شارژ می گردد.

آزمایش بدنه: هر 2 سال یکبار با فشار معینی به وسیله کارخانه تست بدنه صورت می گیرد.

7 - 2 -خاموش نماینده کف شیمیائی

این خاموش نماینده از دو مخزن با حجم های مختلف تشکیل شده بطوریکه یکی درداخل دیگری قرار می گیرد. درمخزن بزرگ محلول بی کربنات سدیم و دراستوانه کوچک محلول سولفات آلومینیوم که هر دو محلول هیچگونه تماسی با هم ندارند ودر هنگام عملیات ابتدا با بازکردن شیر فلکه و واژگون نمودن سیلندر وسبب مخلوط شدن دو ماده شیمیائی ودرنتیجه کف شیمیائی وهمچنین گاز CO2 فراوری می گردد که این گاز هم عامل فشار وهم عامل درفراوری حبابهای کف نقش دارد.

گرچه خاموش نماینده کف در اصل برای استفاده در حریقهای کلاس B (مایعات قابل اشتعال) می باشد ولیکن می توان از آن هم درمورد حریقهای کلاسA (خشک هم استفاده نمود.

کف برای اطفاء به این طریق عمل می کند که در صورت پرتاب بر روی مواد مشتعل به سرعت روی حریق را پوشانده ومانع برخاستن گاز قابل اشتعال از روی مواد گشته واز رسیدن اکسیژن (هوا) به حریق جلوگیری ودرنتیجه عمل اطفاء صورت می گیرد خاموش نماینده های کف عموماً غیر قابل کنترل می باشند.

آزمایش ماهانه

1-درپوش خاموش نماینده را باز کرده سیلندر داخلی(کوچک) را خارج سازید.

2-با دو قطعه چوب هر دو محلول را کاملاً بهم زده ودر صورت کم شدن به آن آب اضافه می کنیم.

3-از باز بودن خروجی مطمئن شوید.

آزمایش سالانه

درصورت امکان درحریق آموزشی استفاده ومجدداً شارژ نمائید.

8-2- خاموش نماینده کف مکانیکی با هوای فشرده

2/3حجم این خاموش نماینده محلول کف (که با آب مخلوط شده) و1/(3) بقیه هوای فشرده می باشد وبرای جلوگیری از زنگ زدن، داخل سیلندر روکش پلاستیک کشیده می گردد ودر انتهای لوله خروجی (سرنازل) سرلوله کفساز کوچکی نصب می باشد که محلول خاموش نماینده با عبور از آن با هوائی که از مجراهای اطراف بداخل کشیده می گردد تشکیل حباب می دهد ازاین خاموش نماینده جهت اطفای حریقهای کلاسB وبعضاً A هم استفاده می گردد، جهت کار با دستگاه ابتدا ضامن را کشیده وبا وارد نمودن فشار بر روی اهرم وراهنمایی ماده اطفایی به محل حریق، این خاموش نماینده درحالت شارژ حدود 10 اتمسفر فشار دارد.آزمایش ماهانه

درصورت امکان هر سه ماه یکبار هوای خاموش نماینده تخلیه ابتدا بازدید محلول کف سپس قطعات داخل وخارج بدنه اعم از سر لوله- صافی- لوله خروجی - در پوشش وهمچنین از لحاظ زنگ زدگی بازدید گردد.

آزمایش سالانه

درصورت امکان در حریق تمرینی استفاده ومجدداً شارژ گردد.

9 - 2 -خاموش نماینده کف وگاز

دراین خاموش نماینده 2/3محلول کف+ آب وعامل فشار گاز CO2 (کربنیک) در داخل فشنگی می باشد وبرای حریقهای کلاس BوبعضاًA هم استفاده می گردد وجهت کار با آن ابتدا ضامن را کشیده وسپس با وارد نمودن ضربه به کف باعث سوراخ شدن صفحه فلزی بالای سیلندر شده و دستگاه تحت فشار قرار می گیرد و آماده بکار می باشد.

آزمایش ماهانه

هر سه ماه یکبار پس از باز کردن درپوش، محلول ، سرلوله، صافی لوله خروجی - وشیلنگ دستگاه را بازدید وفشنگی آن را هم از نظر شارژ بودن وزن می کنیم.

آزمایش سالانه

درصورت امکان در حریق آموزشی مصرف ومجدداً شارژ گردد.

1-بدنه سیلندر

2-صافی

3-لوله خارج نماینده

4-سیلندر گازCO2(گاز گربنیک)

5-شیلنگ لاستیکی

6-سرلوله کفساز مخصوص کف

7-نازل

8-سوراخهای هواکش

9-کف ومیله ضربه

10-2- خاموش نماینده های پودری

این خاموش نماینده ها درانواع قابل شارژ ویکبار مصرف در بازار عرضه می گردد بسیاری از ساکنین منازل ترجیح می دهند از انواع یکبار مصرف آن استفاده نمایند بعلت اینکه نیاز به مراقبت ونگهداری کمتری دارند معمولاً سیلندرها به شکل استوانه ای می باشند. خاموش نماینده های پودری درمورد حریقهای از نوع گروه B (مایعات قابل اشتعال) استفاده می گردد، پودر سمی شناخته نشده ولی باعث التهاب مجاری تنفس برای مدت طولانی وهمچنین درمحیط های بسته پودر قدرت بینائی را کاهش می دهد. ساخت این دستگاه در دو نوع طراحی شده یکنوع که دائماً تحت فشار می باشد ونوع دوم عامل فشار دریک سیلندر کوچک واقع شده است.

11-2- خاموش نماینده محتوی پودر گاز

این خاموش نماینده به دو دسته تقسیم می گردد:

1-پودر وگاز سیلندر(فشنگی) داخل

2-پودر وگاز سیلندر(فشنگی) خارج

2/3 حجم سیلندر اصلی پودر (بی کربنات سدیم) پر شده است وعامل فشار گاز کربنیک (CO2) در داخل فشنگی که یا در کنار سیلندر اصلی ویا در داخل آن تعبیه شده است می باشد ودر موقع استفاده از نوع فشنگ خارج ابتدا شیر فلکه مربوطه به فشنگی را باز کرده وگاز داخل آن بلافاصله داخل مخزن اصلی شده و فشار مورد نیاز ایجاد می گردد ونوع فشنگ داخل هم با ضربه وارد نمودن برکفه ضربه باعث سوراخ شدن فلزی بالای فشنگی محتوی گاز CO2 شده وبلافاصله گاز مزبور وارد مخزن اصلی خاموش نماینده می گردد وسیلندر تحت فشار قرار می گیرد. خاموش نماینده های پودری عموماً قابل کنترل وبدنه آنها معمولاً دارای سوپاپ ایمنی که بر روی درپوش نصب می باشند که به هرعلتی افزایش فشار داشته باشد سوپاپ عمل کرده وفشار اضافه تخلیه می گردد ومعمولاً سوپاپ آن با فشار 17 اتمسفر تنظیم شده است. از این خاموش نماینده اگرچه اندازه کمی مصرف گردد نمی توان برای حریقهای دیگر استفاده نمود.

1-بدنه

2-ضربه گیر

3- لوله خروجی داخل مخزن

4-سیلندر گاز فشنگی

5- لوله ورودی گاز بداخل محفظه پودر

6-شیلنگ فشار قوی

7-اهرم شیر نازل

8-نازل

9-نگهدارنده نازل

10-درب اصلی خاموش نماینده

11-کف ومیله ضربه

12-ضامن

13-گیره نصب به دیوار

آزمایش ماهانه پودر وگاز

1-هر سه ماه یکبار درب سیلندر را باز کرده واز کلوخه نشدن پودر مطمئن می شویم.

2-از باز کردن خروجی به سیلندر وهمچنین سالم بودن بست ها ولوله لاستیکی با اطلاع شویم.

3-مخزن فشنگی را وزن کرده تا از شارژ بودن آن آگاه شویم چنانچه بیش از 10% گاز کم شده باشد مجدداً شارژ نمائید.

آزمایش سالانه

درصورت امکان دریک حریق آموزشی استفاده ومجدداً شارژ نمائید.

آزمایش بدنه

هر دوسال یکبار تست بدنه به وسیله کارخانه سازنده انجام گردد.

12-2- خاموش نماینده پودر هوا

2/3حجم این سیلندر پودر و 1/3 دیگر آن هوای خشک یا N2 (ازت) ودر زمان شارژ فشار آن حدود 10 اتمسفر می باشد.

دراین خاموش نماینده پودر داخل سیلندر دائماً زیر فشار می باشد وبه همین علت مسئله کلوخه شدن پودر کمتر وجود دارد. غالباً بر روی این خاموش نماینده مانومتر (فشار سنج) نصب می باشد که فشار داخل آن تحت کنترل از اینطریق است چون بدنه این سیلندر تحت فشار دائم قرار گرفته.

1-بدنه اصلی

2-لوله خروجی

3-نازل

4-شیلنگ لاستیکی

5-اهرم شیر

6-دستگیره

7-فشار سنج

8-ضامن

لذا، از فولاد مخصوص که قدرت تحمل فشار زیاد داشته باشد ساخته می گردد سیستم آب بندی شیر آلات آن حساس می باشد به همین علت از این خاموش نماینده می توان به مقدار نیاز استفاده کرد ودرصورت باقی بودن مواد در داخل آن درحریقهای بعدی هم استفاده نمود واز این دستگاه جهت اطفاء حریقهای گروه B (مایعات قابل اشتعال) استفاده می گردد وطریقه کارکرد آن به این شکل می باشد، چند مرتبه خاموش نماینده را تکان دهید سپس ضامن را کشیده وبا فشار بر روی اهرم خروجی سیلندر باز و پودر به محل حریق راهنمایی می گردد.

آزمایش ماهانه پودرهوا

بازدید ظاهری وتست فشار سیلندر به وسیله فشار سنج

آزمایش سالانه

درصورت امکان در حریق آموزشی استفاده ومجدداً شارژ گردد.

آزمایش بدنه

هر دو سال یکبار تست بدنه به وسیله کارخانه سازنده انجام گیرد. به لحاظ اینکه خاموش نماینده پودر وهوا دائم تحت فشار است باید از مقاومت بدنه بیشتری برخوردار باشد.

13-2- خاموش نماینده گاز کربنیک CO2

این خاموش نماینده محتوی 2/3گاز CO2 که تحت فشار حدود 900- 800PIS به صورت مایع در آمده ودرسیلندر واقع شده است. چون بدنه آن فشار زیادی را باید متحمل گردد به همین علت از فولاد وبدون درز ساخته می گردد. گاز CO2 از هوا سنگین تر وغیر قابل اشتعال است. به همین دلیل در موقع اطفاء بخوبی سطح آتش را پوشانده وجانشین اکسیژن ودرنتیجه عمل اطفاء بنحو احسن صورت می پذیرد.

ازاین خاموش نماینده بیشتر در محلهای بسته وبرای اطفاء تاسیسات الکتریکی و دستگاههای کامپیوتری استفاده می گردد بعلت اینکه گاز مزبور درمحل مصرف هیچ اثری از خود به جای نمی گذارد این خاموش نماینده ها معمولاً قابل کنترل هستند سر لوله خاموش نماینده CO2 به شکل قیفی یا شیپوری است وعلت آن هم این است 1-از سرعت زیاد گاز به هنگام خروج جلوگیری کرده وبه آن اجازه انبساط می دهد. 2- ماده اطفایی را به محل مورد نظر راهنمایی می کند.

اگر چه دی اکسید کربن سمی نیست ولی وقتی به اندازه زیاد درفضای بسته برای اطفاء حریق استفاده گردد می تواند خطرناک باشد چنانچه یک سیلندر حاوی گاز کربنیک دریک محل بدون تهویه استفاده گردد اندازه اکسیژن را تقلیل می دهد وهر شخصی در آن محل باشد دچار بیهوشی یا حتی مرگ در اثر فقدان اکسیژن خواهد شد. همچنین ایجاد مه ناشی از CO2 می تواند باعث کاهش دید وخطای ناشی از این امر گردد. چنانچه بهر علتی فشار داخل سیلندر افزایش یابد سوپاپ ایمنی که بر روی 2700 PSI تنظیم شده است عمل کرده وفشار اضافی تخلیه می گردد به همین دلیل نباید این سیلندر در زیر تابش مستقیم خورشید ویا درمجاورت دستگاه های حرارتی قرار گیرد.

بدنه این خاموش نماینده باید قادر باشد فشاری معادل با 7000 PSI را تحمل نماید جهت کار با خاموش نماینده ابتدا دسته حمل را در دست گرفته وپین ضامن را خارج کرده ودسته تخلیه را فشار می دهیم وباید مراقب بود که اعضای بدنه با شیپور تخلیه نماینده تماسی پیدا نکند(درطی عملیات) زیرا این قسمت بسیار سرد می باشد وباعث سوختگی درمحل تماس می گردد. در ضمنً درگروه های نجات برای شکار حیوانات موذی مانند مار وغیره از این خاموش نماینده استفاده می گردد.

آزمایش ماهانه

با وزن کردن سیلندر از شارژ بودن آن باطلاع می شویم چنانچه بیش از 10% از وزن گاز کم شده باشد، جهت پرکردن آن اقدام می نمائیم. درصورت نداشتن وسیله وزن کشی با تکان دادن یا زیر روی کردن خاموش نماینده بصورت تقریبی می توان از اندازه مایع داخلی آگاه شد.

آزمایش بدنه

هر 5 سال یکبار با فشاری برابر با 3375 PSI (پوند بر اینچ مربع) بدنه سیلندر به وسیله کارخانه سازنده مورد آزمایش قرار می گیرد.

14-2-خاموش نماینده های مایعات تبخیر شونده(هالوژنه)

گرچه مایعات تبخیرشونده به اسم ماده اطفائی غیر قابل قبول شناخته شده اند واستفاده ازاین مواد محدود و قدغن شده (بعلت صدمه رساندن به لایه ازن) لیکن به لحاظ اینکه محتمل است در برخی از مؤسسات و شرکتها ازاین خاموش نماینده استفاده گردد توضیح مختصری درباره این اطفاء نماینده ها می دهیم دراین خاموش نماینده بمنظور ساخت مواد اطفائی از دو هیدرو کربور بنام های متان CH 4 واتان C2H6 باسم مواد پایه درنظر گرفته شده وهیدروژن این ترکیب به وسیله عناصر هالوژنه (F-CL-BR-I) جایگزین می گردد ومواد حاصله قابلیت اشتعال نداشته وحدوداً 4 الی 5 برابر از هوا سنگین ترهستند وبه سرعت روی حریق را پوشانده ومانع رسیدن اکسیژن به حریق می گردد واز طرفی در واکنشهای زنجیره ای سوختن دخالت کرده ودر نتیجه عمل اطفاء صورت می گیرد این مواد تا زمانیکه در داخل سیلندر یا ظروف در بسته هستند بصورت مایع ودرمحیط بصورت گاز می باشند. این خاموش نماینده را می توان در بیشتر حریقها استفاده کرد بخصوص درحریقهای دستگاه کامپیوتری وهمچنین دستگاه های ظریف الکتریکی مواد هالوژنه نو پس از مصرف هیچ اثری از خود بجا نمی گذارد. عامل فشار دراین خاموش نماینده ها از سه طریق به دست می آید.1-فشار هوا یا ازت2- فشار گاز در داخل فشنگی3- فشار درونی خود ماده

انواع این خاموش نماینده در بازار به این توضیح می باشد.

1-نوع سقفی که بصورت اتوماتیک عمل می کند.

2-نوع بولینگی که با پرتاپ بر روی حریق عمل اطفاء انجام می گیرد.

3-به شکل استوانه ای

طریقه عملیات با خاموش نماینده ها

ابتدا سیلندر را بصورت آماده در دست گرفته وسپس پشت به باد ورو به موضع حریق قرار می گیریم واطفاء را از لبه آتش آغاز وبا حرکت به سمت جلو و حرکت سریع نازل به طرفین ادامه می دهیم. (بصورت جارویی) جریان تخلیه نباید در فاصله خیلی نزدیک به مواد قابل اشتعال انجام گردد، زیرا در اثر سرعت وفشار زیاد در هنگام خروج ماده اطفائی امکان پخش سوخت به اطراف وتوسعه حریق وجود دارد بنابراین فاصله باید به نوع حریق ووسعت ونوع خاموش نماینده آن مشخص گردد.

15-2- اطلاعات ودستورالعمل بر روی بدنه خاموش نماینده

1-نوع خاموش نماینده و طریقه کارکرد آن

2-نام کارخانه سازنده

3-سال ساخت دستگاه

4-شماره استاندارد

5-شرایط نگهداری دستگاه

16-2- مشخص مکان مناسب جهت نصب خاموش نماینده

1-حدبیشتر در ارتفاع 5/1 متری از سطح زمین نصب گردد چنانچه وزن خاموش نماینده بیشتر از 18 کیلو باشد حدبیشتر در ارتفاع 1 متری از سطح زمین نصب گردد. درمکان های که تردد بچه ها ونوجوانان کم است می توان در ارتفاع پایین تر نصب کرد.

2-توزیع یکنواخت صورت بگیرد.

3-در نزدیکی ورودی و خروجیها باشد.

4-درمکانی نصب گردد که امکان صدمات فیزیکی را به حداقل برساند.

5-مسیر جهت دسترسی کوتاه وخالی از وسائل دست وپا گیر ومزاحم فراهم گردد.

6-درفضای باز سیلندر نباید درمقابل تابش مستقیم نور خورشید یا برف وباران قرار گیرد.

7-همچنین باید دقت داشت که خاموش نماینده باید در فاصله ای دورتر از مواد مخاطره آمیز نصب شوند.

8-وقتی که خاموش نماینده بر روی چرخ یا دیوار نصب می باشد باید از بستهای مخصوص استفاده نمود.

17- 2- شناسایی نوع خاموش نماینده به وسیله رنگ بدنه سیلندر

بعلت اینکه زمان در اطفاء آتش سوزیها اهمیت بسیار دارد برخی از کارخانجات سازنده سیلندرهای آتش نشانی اقدام به رنگ آمیزی بدنه سیلندر در رابطه با نوع ماده اطفائی کرده اند که شخص عمل نماینده بتواند با توجه به نوع حریق سریعاً خاموش نماینده مورد نظر را انتخاب وعملیات اطفاء را انجام دهد تا تی الامکان از اتلاف وقت جلوگیری بعمل آید که بتوضیح زیر می باشد.

1-خاموش نماینده محتوی آب به رنگ آبی

2-خاموش نماینده محتوی کف به رنگ زرد یا لیموئی

3-خاموش نماینده محتوی پودر به رنگ قرمز

4-خاموش نماینده محتوی گاز به رنگ مشکی

5-خاموش نماینده محتوی هالوژنه به رنگ سبز

لازم به ذکراست درحال حاضر بیشتر فراوری نمایندگان از رنگ قرمز برای تمام خاموش نمایندگان استفاده می نمایند.

منبع:مبانی آتش نشانی ،محمود مقاری ، انتشارات سازمان شهرداریهای کشور - 1378

منبع: راسخون
انتشار: 17 مهر 1400 بروزرسانی: 17 مهر 1400 گردآورنده: cloobagahi.ir شناسه مطلب: 1780

به "مبانی آتش نشانی؛ خاموش کننده های دستی" امتیاز دهید

امتیاز دهید:

دیدگاه های مرتبط با "مبانی آتش نشانی؛ خاموش کننده های دستی"

* نظرتان را در مورد این مقاله با ما درمیان بگذارید