وزنه برداری

وزنه بردار ایران به مدال نقره آسیا دست پیدا کرد

به گزارش خبرنگاران، در دسته 105+ کیلوگرم به جز بهادر مولایی 7 وزنه بردار دیگر از کشورهای (یک وزنه بردار از نپال ، 2 وزنه بردار از ازبکستان ،یک وزنه بردار از پاکستان، یک وزنه بردار از سوریه، یک وزنه بردار از قطر و درنهایت یک وزنه بردار از کشور چین تایپه) حضور...

15 بهمن 1398

انتخاب مجدد آیان به عنوان رییس فدراسیون جهانی وزنه برداری

تاماش آیان برای 4 سال دیگر به عنوان رئیس فدراسیون جهانی وزنه برداری انتخاب شد.

13 آذر 1398