ساختمان های دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی تجمیع می شوند

به گزارش کلوب آگهی، رییس پیشین دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی در مراسم تکریم و تودیع خود با اشاره به بزرگترین پروژه تاریخ دانشگاه در جهت توسعه زیرساختها به خرید شهرک 44 هکتاری از وزارت دفاع در منطقه نوبنیاد خبر داد و گفت: این پروژه از آبان 96 آغاز شده و تلاش 2 ساله آن امروز به بار نشسته است. بر این اساس برای پرداخت قسط اول وام گرفته ایم و به زودی تمامی دانشکده ها، خوابگاه ها و ستاد مرکزی دانشگاه بعد از 33 سال در این محوطه عظیم تجمیع و مستقر می شوند .

ساختمان های دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی تجمیع می شوند

به گزارش کلوب آگهی، دکتر محمد آقاجانی در این مراسم ضمن تبریک به دکتر زالی جهت تصدی ریاست دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی با اشاره به 4 دوره همکاری مشترک با ایشان در دوره های مختلف، گفت: اولین دوره، زمان دانشجویی مشترک ما در دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، دوره دوم زمان ریاست دکتر زالی بر دانشگاه و مسئولیت بنده در بیمارستان امام حسین(ع)، دوره سوم مسئولیت بنده در معاونت درمان وزارت بهداشت و حضور ایشان در سازمان نظام پزشکی بود که تعاملات بسیار خوبی باهم داشتیم و دوره چهارم زمان مسئولیت اخیر بنده در دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی و حمایت ها و مشورت های دلسوزانه ایشان بود.

وی با اشاره به زمان کوتاه مدیریت در دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، اظهار کرد: این دانشگاه تهدیدها و فرصت های بیشماری دارد، این دانشگاه علی رغم گستردگی و حضور اساتید پیشکسوت و بسکمک از فرصتها و موفقیت های دیگر، جایگاه ملی و بین المللی در خور و اندازه خود را ندارد. البته این مساله دلایل متعددی دارد که برنامه ریزی بلندمدت، ثبات مدیریتی و جدیت کار در حوزه های مختلف برخی از شاخص های آن است.

دکتر آقاجانی با اشاره به وضعیت دانشگاه در زمان تصدی مسئولیت ریاست دانشگاه، گفت: در آن زمان با تورم نیروی انسانی به ویژه در حوزه پشتیبانی روبرو بودیم که این مساله هزینه سنگینی به دانشگاه تحمیل می کرد، همچنین پایین بودن بهره وری منابع انسانی، فیزیک و اقتصادی در حوزه های آموزشی و درمانی چشمگیر بود، به گونه ای که با 1300 میلیارد تومان بدهی دانشگاه را گریبانگیر کرده بود. بدهی و کسری بودجه آموزش و عدم رشد آن در سال های پیشین مساله بعدی بود.

وی ادامه داد: همچنین نتایج آزمون های علمی حکایت از افت آموزش دانشگاه داشت، همچنین زیرساختهای فیزیکی دانشگاه در طی 33 سال دچار کمبودها و پرکندگی زیادی بود، به گونه ای که دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی با وجود این قدمت و گستردگی، هنوز پردیس مرکزی ندارد و پراکندگی دانشکده ها و خوابگاه های آن ، مدیریت آن را پرمساله و هزینه بر کرده است.

رییس پیشین دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی با بیان اینکه در طول سه دهه فعالیت دانشگاه هنوز نتوانسته ایم یک بیمارستان دانشگاهی بسازیم، ادامه داد: بیمارستان ها همه قدیمی و با ساختار نامناسب آموزشی بوده و مدیریت آن ها به دلیل فقدان نظام اطلاعاتی، مبتنی بر اطلاعات نیست.

دکتر آقاجانی ادامه داد: در این شرایط اصلاح ساختارهای منابع انسانی، اقتصادی و فیزیکی و بهبود فرایندهای آموزشی و درمانی و اداری در دستور کار قرار گرفت و نظام اطلاعاتی دقیق با عنوان سیستم مدیریت هوشمند بیمارستانی برای بیمارستان ها که 70 درصد منابع انسانی و اقتصادی دانشگاه را در اختیار دارند، طراحی و اجرا شد ، به گونه ای که هم اکنون اطلاعات بیماران و شاخص های بهره وری در کل دانشگاه از طریق این سیستم پیشرفته اطلاعات قابل مشاهده بوده و پرونده الکترونیک بیماران برای اولین بار تکمیل شد.

رییس پیشین دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی با اشاره به استقبال از این مدل دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی در بسکمک از دانشگاه های دیگر کشور، گفت: این مدل نوین مدیریت بیمارستانی در شرایط سخت اقتصادی و مسائل بیمارستانی به بهبود 21 درصدی اقتصاد بیمارستانی و کاهش 15 درصد هزینه های دارویی و بستری منجر شد. همچنین دانشگاه با این صرفه جویی ها در حوزه های مختلف توانست در شرایط سخت اقتصادی سرپا بماند و بدهی دانشگاه از 1300 میلیارد به 800 میلیارد کاهش پیدا کرد.

دکتر آقاجانی همچنین با اشاره به پروژه بیمارستان جدید 1000 تخت خوابی آموزشی دانشگاه، گفت: این پروژه مدرن در شورای اقتصاد تصویب شده و ساخت آن نویدبخش آینده روشن برای آموزش بالینی دانشگاه و ارایه خدمات پیشرفته در منطقه شرق تهران خواهد بود. منطقه ای که از پایینترین ضرایب تخت بیمارستانی برخوردار است.

وی از پروژه بیمارستان جدید شهدای تجریش به عنوان پروژه عمرانی بعدی یاد کرد و گفت: پروژه 700 تختخوابی شهدای تجریش حدودا 6 ماه به خاطر مخالفت شهرداری و مسائل قانونی متوقف بود ولی الان با پیشرفت 75 درصدی روبروست و ان شاءالله تا سال آینده اولین بیمارستان جامع به بهره برداری می رسد.

وی همچنین با بیان اینکه در زمان تفکیک دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی از دانشگاه شهید بهشتی، سهم ما از آن دانشگاه محقق نشده بود، گفت: تیم مدیریتی دانشگاه به این مساله نیز ورود کرد و با کمک نهاد ریاست جمهوری در مراحل نهایی حقوقی هستیم و با این قرارداد دانشگاه به حقوق خود می رسد.

آقاجانی همچنین به خرید زمینی 4 هکتاری در اتوبان بابایی برای توسعه دانشگاه اشاره کرد و گفت: همچنین برای رشد بودجه های عمرانی دانشگاه تلاش زیادی صورت گرفت و امسال این بودجه 4 برابر شد که هنوز کافی نیست. همچنین بودجه های جاری طی 2 سال اخیر رشد زیادی داشته ولی جبران عقب ماندگی ها نیازمند تلاش و پیگیری بیشتری است.

رییس پیشین دانشگاه با اشاره به نبود آزمایشگاه تشخیص طبی به عنوان مسائل بیمارستانی دانشگاه گفت: در این رابطه نیز طرحمگالب برای تامین نیاز دانشگاه تعریف شده و ساختمان آن تا پایان سال تکمیل می شود. همچنین با ساخت کلینیک های تخصصی در حال ساخت ظرفیت های بالینی دانشگاه توسعه می یابد.

دکتر آقاجانی در ادامه با اشاره به آموزش پزشکی به عنوان رکن اصلی و فلسفه وجودی دانشگاه، شرح داد: با این حال در ابتدای تصدی مدیریت شاهد افت آموزش پزشکی به خصوص در دوره های تحصیلات تکمیلی بودیم که با برنامه ریزی و ترسیم نقشه تمایز دانشگاه برای اولین بار و تدوین نقشه جذب هیات علمی بر اساس نیاز دانشگاه قدم های مثبتی برداشته شد و طی این مدت 300 عضو هیات علمی جدید در دانشگاه جذب شد.

وی با اشاره به تاکید بر موزش در هیات ممیزه دانشگاه، بیان کرد: بررسی نتایج آزمون بورد دانشگاه نشان دهنده افت جایگاه دانشگاه بود ولی بیا برنامه ریزی گسترده در گروه های آموزشی در آزمون بورد دانشگاه 21 دصد نسبت به متوسط کشوری رشد داشتیم.

دکتر آقاجانی در خاتمه ضمن تقدیر و تشکر از کلیه ارکان دانشگاه، با اشاره به تاسیس مرکز هیات علمی و ادغام دو دانشکده موازی و تاسیس دانشکده آموزش و مدیریت پزشکی دانشگاه به عنوان اقدامی دیگر، اظهار کرد: در حوزه پژوهشی نیز دستاوردهای زیادی داشته ایم که رشد 36.5 درصدی مقالات، رشد 37 درصد در نظام لایدن و قراگیری در رتبه بندی های تایمز و شانگهای، رشد 30 درصدی شرکت های دانش بنیان، اختصاص 2 درصد از درآمد اختصاصی به پژوهش و اعقاد قراردادهای پژوهشی با کشورهای مختلف برخی از آنهاست.

منبع: خبرگزاری ایسنا
انتشار: 14 آذر 1398 بروزرسانی: 6 مهر 1399 گردآورنده: cloobagahi.ir شناسه مطلب: 236

به "ساختمان های دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی تجمیع می شوند" امتیاز دهید

امتیاز دهید:

دیدگاه های مرتبط با "ساختمان های دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی تجمیع می شوند"

* نظرتان را در مورد این مقاله با ما درمیان بگذارید